امروز  29 مهر 1396
ایران 20:8 - 8 / 12 / 1390 7090 بازدید
انتخابات مجلس چگونه به دور دوم کشیده می شود؟  
شاید یکی از سوالهای خیلی از افراد این باشد که چگونه و با چه شرایطی انتخابات مجلس به دور دوم کشیده می شود و دور دوم به چه صورت برگزار می شود؟

برای پاسخ به سوال بالا نگاهی به قانون انتخابات مجلس می اندازیم :

ماده 9 ـ (اصلاحي 13/10/1378)چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت يك چهارم آرا حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت يك چهارم آرا را در مرحله اول به دست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.

تبصره 1 ـ اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل يك چهارم مجموع آرا را كسب كرده باشد به مجلس راه مي يابد.


زمان برگزاری مرحله دوم ؟

تبصره 3 ـ وزارت كـشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

چه افرادی می توانند در مرحله دوم شرکت کنند؟

تبصره 4 ـ كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراَ در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت نمايند.

نظرات کاربران 0 نظر