امروز  8 مهر 1395
حوزه انتخابیه : استان خوزستان / اهواز
سید شریف حسینی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!