امروز  6 آذر 1394
حوزه انتخابیه : استان خوزستان / اهواز
سید شریف حسینی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!